Residència Relat 2018-03-28T14:23:15+00:00
Loading...

La Residència Relat va ser inaugurada el dia 12 de juny de l’any 2006. El projecte neix a partir de la cessió d’un terreny per part de l’Ajuntament d’Avinyó i la construcció de l’edifici per part de Centre Residencial del Bages SL, per donar resposta a necessitats d’atenció residencial i/o assistencial a persones grans de la població, de la comarca i altres indrets.

La Residència Relat d’Avinyó (Bages), ofereix un servei d’acollida i d’atenció integral a les persones grans tenint en compte els valors, preferències i història de vida, amb l’objectiu de garantir un servei personalitzat i de qualitat.

Loading...

MISSIÓ

Vetllar perquè el centre sigui un lloc de vida on es garanteixi un servei de qualitat per part de tots els professionals, i on les persones usuàries siguin ateses respectant les seves capacitats, la seva dignitat, els seus drets i les seves preferències, per aconseguir el més alt nivell de Qualitat de Vida.

VISIÓ

Fer que la residència sigui un espai de referència en l’atenció de persones grans amb dependència contribuint a la promoció de la salut, així com del benestar personal i social dels residents.

LA RESIDÈNCIA RELAT EN IMATGES

Coneix els serveis

SERVEIS

Coneix als professionals

EQUIP HUMÀ