Visites de les famílies a la Relat

//Visites de les famílies a la Relat

Visites de les famílies a la Relat

Des de fa dues setmanes, a la Residència Relat d’Avinyó, a la comarca del Bages, que ja estem rebent les visites de les famílies dels nostres residents. Alguns dels punts rellevants del protocol de visites són el següents:

  • És indispensable demanar telefònicament cita prèvia a la recepció del centre en l’horari establert, de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00h.
  • Només es podrà realitzar una visita setmanal per part d’un sol familiar. A més cal procurar que la persona que fa la visita sigui la mateixa almenys en un període de quinze dies.
  • Cal que, amb anterioritat a la visita, el visitant contesti l’enquesta que us facilitarà el centre sobre la presència de símptomes d’infecció respiratòria i altres signes o símptomes de COVID-19, control de temperatura, antecedents de proves diagnòstiques positives i de contacte amb casos confirmats de COVID-19. A la vista dels resultats d’aquesta enquesta el centre pot revocar l’autorització per visitar el seu familiar.
  • Un cop s’accedeix al centre cal realitzar un rentat higiènic de mans (amb aigua i sabó i/o l’aplicació d’una solució hidroalcohòlica), desinfectar el calçat, posar-se una mascareta quirúrgica (que cal mantenir durant tota la visita) i mantenir la distància mínima de 2 metres amb els residents. No està permès el contacte directe.
  • La durada de la visita serà d’un màxim de 30 minuts i una vegada aquesta finalitzi cal sortir immediatament del centre, sense possibilitat de transitar per la resta de les instal·lacions i procurant no tenir contacte amb d’altres

Qualsevol novetat i/o canvi pel que fa a les visites al centre es notificarà a les famílies via correu electrònic.

Aprofitem també per informar-vos que, des de la setmana passada, tornem a disposar dels serveis de perruqueria i podologia.

2020-06-17T12:06:00+00:00 17 juny, 2020|Notícies|

Notícies relacionades